Ook in de winter is er van alles te beleven in stadsdeel West. Hieronder een korte greep. Kijk voor meer tips regelmatig op de site  van stadsdeel West. Deze site wordt regelmatig geactualiseerd. Ook staat er bij waar je wel en niet met je stadspas terecht kunt, zie daarvoor ook de site van stadspas.

SuperWest, 30 juni t/m 18 december, Van Eesteren Museum
Sinds het jaar 2000 is flink getimmerd aan en in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Deze enorme stedelijke vernieuwing staat centraal in het Van Eesteren Museum in de manifestatie SuperWest. Wat is er de afgelopen twee decennia allemaal gebouwd? Wat kunnen wij daarvan leren? Wat staat er binnenkort nog op stapel? Met SuperWest wil het museum die vernieuwingsoperatie zichtbaar maken voor een zo breed
mogelijk publiek. Met tentoonstellingen en uiteenlopende activiteiten en op verschillende locaties; in het museum, maar juist ook in de buurten en straten waar deze vernieuwing plaatsvindt . Kijk ook op de site.(Van Eesteren Museum |Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam | donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur).

Kerstconcerten o.l.v. Evert van Malkenhorst, 17 & 18 december, Nassaukerk en Petruskerk
Op 17 en 18 december vinden in West twee kerstconcerten plaats: op 17 december in de Nassaukerk en op 18 december in de Petruskerk. Het programma is divers: van Bach en musical tot bekende kerstliederen als Stille Nacht en White Christmas. Aan het eind van het concert wordt het publiek uitgenodigd om mee te zingen. Aan deze concerten werken diverse (buurt)koren mee. Het geheel staat onder leiding van dirigent Evert van Malkenhorst (Nassaukerk, de Wittenkade 111 | Petruskerk, Spaarndammerdijk 681 | entree €7,50 en kinderen t/m 15 jaar gratis entree | tickets via: https://forms.gle/h6uDoEwyQHNxqx6c6 )

Buurtborrel in Buurtkamer Corantijn
Woensdag 22 december is er buurtborrel in Buurkamer Corantijn. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief van de Buurtkamer.