Omdat het mooi weer was deze week na de vorstperiode, voerden wij het al langer liggende plan uit, om de gierzwaluwkolonie Van Walbeeckstraat uit te breiden met een tiental nestkasten.
Na overleg met VVE beheerder Eigen Haard en mbv subsidie van de gemeente kon dit gebeuren.

Op deze dag werd er een hoogwerker+ machinist ingehuurd, zodat bioloog Gert de Jong en buurtbewoner C.H. om de beurt een deel van de klus konden klaren op 3-hoog.
De reacties van de buurtbewoners waren positief, ondanks het feit, dat hen de beloofde informatie hierover niet was toegestuurd.
 
Het werk vlotte zeer; helaas bleken de kasten laag genoeg te hangen voor de kauwen, zodat zij eròp konden zitten, wat niet de bedoeling was….; zij houden teveel van de jonge vogels!!
Alsnog werden er houten latjes op gelijmd, zodat dat niet meer kon gebeuren.
En nu afwachten tot mei……