Op 29 januari 2017 hebben we een eerste bijeenkomst gehad met de kerngroep, hierbij waren 10 bewoners aanwezig. Twee kerngroepleden van Stadsdorp Overtoomse Sluis kwamen vertellen over hoe het daar 2 jaar geleden is opgestart en hoe het nu gaat. Stadsdorp Overtoomse Sluis organiseert 1x per maand een borrel en/of een maaltijd om elkaar te ontmoeten en gaan soms bij markten met een kraampje staan of bij feestdagen spontaan buiten soep uitdelen om meer mensen te leren kennen. Dat vinden zij ook het leuke, dat ze merken dat ze steeds meer bekende mensen op straat tegenkomen.

Na de ervaringen van Overtoomse Sluis gaan de 10 deelnemers met elkaar speeddaten om aan de hand van een voorbeeldlijstje uit te wisselen waar ze belangstelling voor hebben om samen te gaan doen in het kader van het Stadsdorp. Hier komen al leuke koppels uit naar voren. 

Subsidie
Er is door het Buurtoverleg Postjesbuurt 1000 euro subsidie toegezegd, waarvoor hartelijk dank! Een deel daarvan is bestemd voor de huur van de Buurtkamer 4x per jaar. Verder zijn er al wat kosten gemaakt voor de lentefolder en kantoorartikelen.