Op 6 december van 19.30 tot 21.00 uur was de zeswekelijkse buurtvergadering in De Tulp. Een van de agendapunten was de subsidieaanvraag van het Stadsdorp voor 2019. De vergadering heeft budget toegekend voor het huren van de Buurtkamer Corantijn om daar 4 keer met elkaar te eten, en voor het maken van een nieuwe set flyers.